Voip Solution
 • Đầy đủ các tính năng cơ bản (nghe, gọi, hold, mute, chuyển cuộc gọi).
 • Gọi nội bộ miễn phí chỉ cần bấm 1599 + số ngắn
 • Thoại hội nghị
  Tạo cuộc điện đàm từ xa để nhiều thành viên cùng tham gia một lúc.
 • Lời chào tổng đài
  Doanh nghiệp chủ động đăng tải lời chào, nhạc chờ
 • Chia nhánh tổng đài
  Doanh nghiệp chủ động cấu hình kịch bản phân nhánh
 • Định tuyến cuộc gọi
  Thiết lập lịch tiếp nhận cuộc gọi, chuyển cuộc gọi theo khung giờ