Lịch sử hình thành & phát triển

Công ty chính thức được thành lập vào tháng 05 năm 2009 Với thế mạnh tích hợp hệ thống và là đối tác của các nhà mạng viễn thông, HTC tự hào là nhà cung cấp các giải pháp và dịch vụ viễn thông hàng đầu tại Việt Nam. Sự phát triển gắn với trách nhiệm xã hội là truyền thống của HTC. Chúng tôi cam kết cung cấp cho xã hội những sản phẩm và dịch vụ thông tin di động ưu việt, chia sẻ và gánh vác những trách nhiệm với xã hội vì một tương lai bền vững.